W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej.

Cele szkolenia:

  • przypomnienie procedur związanych z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego,
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu.

 

Pięciogodzinne szkolenie odbędzie się w Samorządowym Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42:

22 maja 2019 r. (środa) od godziny 15.15 dla nauczycieli kontraktowych i ich opiekunów stażu

23 maja 2019 r. (czwartek) od godziny 15.15 dla nauczycieli mianowanych

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia 21 maja 2019 r. numer telefonu:  41 36 76 726