Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele edukacji informatycznej w kl. I-III szkół podstawowych
Nauczyciele informatyki w kl. IV-VIII szkół podstawowych
Nauczyciele informatyki szkół ponadgimnazjalnych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli informatyki na konferencję metodyczną, która odbędzie się  5 czerwca 2019 r. o godz. 16.00.

Miejsce konferencji:  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszalka J. Piłsudskiego 42.

Program  konferencji:

  1. Nauczanie programowania na każdym etapie edukacyjnym.
  2. Nauka i programowanie z klockami Lego - AKCES Edukacja.
  3. Podręczniki do nowej podstawy programowej z informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum wydawnictwa NOWA ERA.
  4. Propozycje szkoleń informatycznych na rok szkolny 2019/2020.

Konferencja metodyczna jest  bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia  3 czerwca 2019 r.  - numer telefonu:  41 36 76 726

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka