Projekt grantowy dla nauczycieli matematyki i informatyki

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zaprasza do udziału w projekcie grantowym. Jest to projekt pod patronatem MEN i NASK przeznaczony dla nauczycieli matematyki i informatyki oraz edukatorów zainteresowanych tematyką programowania, który ma na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie.
 
Nabór do projektu trwa do 24.06.2019.
Więcej informacji na temat projektu: https://cmi.edu.pl/mod/page/view.php?id=1
 

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka