Organizacja doradztwa zawodowego w przedszkolach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję metodyczną:

Organizacja doradztwa zawodowego w przedszkolach

Konferencja odbędzie się dnia 17 września 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 18.15 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

W programie:

  • Przepisy prawa regulujące doradztwo zawodowe w przedszkolach.
  • System doradztwa zawodowego w przedszkolach.
  • Treści programowe zajęć z doradztwa zawodowego.
  • Przedstawienie propozycji SODMiDN w Kielcach w zakresie doskonalenia warsztatu pracy doradcy zawodowego.
  • Realizacja doradztwa zawodowego w przedszkolach.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 16 września 2019 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne