Tańce i zabawy z instrumentami - nauczyciele wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie:

Tańce i zabawy z instrumentami

Termin szkolenia: 15 – 16 października 2019 r., godz. 16.30 – 19.30
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach, ul. Szajnowicza Iwanowa 15.

Program:

  1. Rola zabaw muzyczno – ruchowych w edukacji małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem higieny głosu i układu narządów ruchu.
  2. Ekspresja twórcza dziecka w tańcach i zabawach z instrumentami perkusyjnymi.
  3. Kształcenie wrażliwości rytmicznej oraz kształcenie słuchu.
  4. Muzykowanie indywidualne i zbiorowe z wykorzystaniem nagrań na płycie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt warsztatowy w wersji papierowej (nuty, teksty) + CD ROM (audio i multimedia) + dostęp do multimedialnych materiałów uzupełniających na stronie internetowej.

Uczestnicy szkolenia powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).

Prowadzący szkolenie:
Piotr Kaja – nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz opracowań muzycznych. Ponadto autor licznych artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych, programów nauczania muzyki oraz programów wychowania przedszkolnego.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 7 października 2019 r.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne