Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia -zasady opracowania, metody zbierania danych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół  i Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
- zasady opracowania, metody zbierania danych.

Szkolenie odbędzie się dnia 18.10.2019 r. (piątek) w godzinach 15.00 – 18.45 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 17.10.2019 r. (nr telefonu 41 36 76 726).

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka