„Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli świetlic i edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie

 

„Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny
w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej

Termin szkolenia: 12 – 13 listopada 2019 r., godz. 15.30 – 18.30
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Zajęcia stworzą uczestnikom warunki do nabycia umiejętności stosowania różnorodnych technik wzbogacających i urozmaicających proces edukacyjny polegający na stymulowaniu percepcji wzrokowej i słuchowej (m.in. poprzez działalność plastyczną, muzyczną, ruchową i konstrukcyjną) jako elementu wspomagającego rozwijanie kreatywności oraz właściwego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o materiały przeznaczone do recyklingu.

Program:

  1. Muzyka drewniana, plastikowa i papierowa;
  2. Wariacje plastyczne na temat butelki;
  3. Drugie wcielenie płyty kompaktowej;
  4. Skarpeciane zabawki;
  5. Impresje muzyczno-plastyczne;
  6. Recyklingowa orkiestra i Teatr rozmaitości.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt warsztatowy w wersji papierowej (nuty, teksty) + CD ROM (audio i multimedia).

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć plastycznych i ruchowych (odzież, obuwie). Wszyscy proszeni są również o zabranie ze sobą na warsztaty igły do szycia, butelki plastikowej 1,5-2 l po napojach wraz z nakrętką (najlepiej butelki z twardego plastiku).

Prowadzący szkolenie:
Piotr Kaja – nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener prowadzący warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz opracowań muzycznych, artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych, programów nauczania muzyki.
Monika Serafin – Chądzyńska – autorka warsztatów plastycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Terapeuta dzieci i młodzieży z problemami zachowania oraz integracji sensorycznej.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 31 października 2019 r.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna