„Niechaj zabrzmią świąteczne dzwoneczki” - Tradycje Bożego Narodzenia w procesie edukacyjnym i wychowawczym

SZANOWNI PAŃSTWO  
DYREKTORZY KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli na bożonarodzeniowe warsztaty metodyczne:

„Niechaj zabrzmią świąteczne dzwoneczki”
- Tradycje Bożego Narodzenia w procesie
edukacyjnym i wychowawczym  

Spotkania odbędą  się w dniach  29 listopada, 2, 5 grudnia 2019r. w godz. 14.00 – 17.00 (termin do wyboru przez nauczyciela) w Muzeum Narodowym  w Kielcach –   Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1.    

W programie:

  • Tradycje polskie i europejskie w procesie edukacyjnym i wychowawczym
  • Święta Bożego Narodzenia w edukacji i działaniach plastycznych - sugestie metodyczne
  • Warsztaty plastyczne: wykonywanie bożonarodzeniowych elementów dekoracyjnych inspirowanych dzwonkami.

Z uwagi na należytą organizację warsztatów prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału do dnia 22 listopada  2019r. tel. 41 36 76 726

Liczba miejsc ograniczona.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce  

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Plastyka
Wychowanie przedszkolne