Wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Utwory wyzwalające inwencję twórczą uczniów.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie:

Wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
Utwory wyzwalające inwencję twórczą uczniów.

Termin: 21 listopada 2019 r., godz. 16.00 – 18.15
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce kursu: Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala 235.

PROGRAM:

  • Prezentacja różnych stylów, epok i wykonawców muzyki klasycznej.
  • Poznanie brzmienia różnych instrumentów (solo i w grupie z innymi instrumentami).
  • Omówienie środków wyrazu, zabiegów muzycznych, które pozwalają wyrazić, „namalować” muzyczne obrazki.
  • Korelacja muzyki klasycznej z treściami innych przedmiotów nauczania, np. barwa, rytm, dynamika.
  • Rozwijanie pamięci, wyobraźni, uczenie myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie kreatywności poprzez słuchanie muzyki .

Szkolenie poprowadzi Wiesława Barcicka – nauczyciel akademicki, nauczyciel wychowania muzycznego, instruktor emisji głosu.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 18.11.2019 r. (nr telefonu 41 36 76 726).

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna