Kierownik wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli i Szkółw Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Kierownik wycieczek szkolnych

Szkolenie odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r. (środa) w godz. 16.00 – 19.45 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 w Kielcach

W programie:

  • Akty prawne dotyczące wycieczek szkolnych
  • Cele krajoznawstwa i turystyki w szkole
  • Formy krajoznawstwa i turystyki w szkole
  • Zadania kierownika wycieczki
  • Obowiązki opiekunów wycieczki
  • Karta wycieczki
  • Organizacja wycieczek zagranicznych
  • Dobre praktyki podczas wycieczek szkolnych

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 listopada 2019 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Doradztwo zawodowe
Edukacja informatyczna/ informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia/Przyroda
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Język rosyjski
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Nowa podstawa programowa
Plastyka
Przedmioty zawodowe
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne
Wychowanie i opieka
Wychowanie przedszkolne