Modyfikacje lub tworzenie programów nauczania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele biologii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli biologii na konferencję metodyczną:

„Modyfikacje lub tworzenie programów nauczania”

Termin: 26 listopada 2019 r., godz. 15:30 – 18.30
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. P. Ściegiennego 15

Program konferencji:

  • Podstawy prawne dotyczące programów nauczania.
  • Drogi pozyskiwania programów nauczania.
  • Modyfikowanie i tworzenie programu nauczania.
  • Ewaluacja programu nauczania.
  • Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 22 listopada 2019 r. (tel. 41 36 76 726).

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia