Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie:

Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela.

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w godz. 17.00 – 19.15 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do 2 grudnia br.  - numer telefonu: 41 36 76 726

Doradcy metodyczni: Dorota Batóg i Elżbieta Sornat                                

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Doradztwo zawodowe
Edukacja informatyczna/ informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia/Przyroda
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Język rosyjski
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Nowa podstawa programowa
Plastyka
Przedmioty zawodowe
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne
Wychowanie i opieka
Wychowanie przedszkolne