Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

Projekt edukacyjny
w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Program szkolenia:

  • Realizacja projektów w świetle aktualnych przepisów.
  • Wskazówki do realizacji.
  • Cele kształcenia, umiejętności a projekt edukacyjny.
  • Rodzaje projektów.
  • Etapy realizacji projektów.

Miejsce spotkania: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. J. Piłsudskiego 42
Termin: 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek), w godz. 16:00 – 19.45

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 grudnia 2019 r. (tel. 41 36 76 726).

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne