IV Miejski Konkurs Plastyczny „W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta’’

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KIELCACH

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji
Miejskiego Konkursu Plastycznego

„W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta’’


IDEA KONKURSU

  • kształtowanie wrażliwości i kreatywności uczniów poprzez działania artystyczne,
  • kształtowanie wśród uczniów patriotyzmu lokalnego,
  • kształtowanie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze,
  • stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych,
  • powszechna prezentacja wszechstronnego dorobku dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,
  • wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
Oświadczenia

Kategoria: 
Plastyka