Praca z uczniem z trudnościami w nauce matematyki – techniki pracy i kryteria sukcesu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele Matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie:

Praca z uczniem z trudnościami w nauce matematyki –
techniki pracy i kryteria sukcesu

 

Termin: 19 marca 2020 r. (czwartek), godz. 15:30 – 19:15.
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 18.03.2020 r. – nr telefonu 41 36 76 726.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły podstawowe