MATURA Z MATEMATYKI - konsultacje

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych na szkolenie on-line:

MATURA Z MATEMATYKI - konsultacje

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 18.05.2020 r. – 28.05.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu
  2. W zakładce Matematyka – szkoły ponadgimnazjalne wybieramy
    MATURA Z MATEMATYKI - konsultacje
  3. Proszę zapoznać się z materiałami, które zostały tam umieszczone.
  4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
    • rozwiązanie quizu
    • przesłanie informacji o odbyciu szkolenia do doradcy metodycznego matematyki na adres mailowy piotrleszcz@onet.eu

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania na platformie. Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne