Wiosenny spacer – jak kreatywnie zorganizować dzieciom czas na świeżym powietrzu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie on-line

Wiosenny spacer – jak kreatywnie zorganizować dzieciom czas
na świeżym powietrzu

Tematyka szkolenia: zapobieganie „deficytowi przyrody u dzieci”, bank pomysłów na kreatywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami szkolenia, prowadzenie zdalnej edukacji przyrodniczej.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia 27.05.2020 r. – 10.06.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu oraz wybranie tematu: Wychowanie przedszkolne/Wiosenny spacer.
  2. Prosimy o zapoznanie się z materiałami, które zostały zamieszczone w tej sekcji (są to gotowe materiały do pracy zdalnej, które nauczyciele mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy z dziećmi).
  3. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
    • kontakt z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego poprzez platformę lub e-mail – dyżur doradcy: http://sodmidn.kielce.eu/node/1339
    • podzielenie się pomysłem na kreatywne zabawy na łonie przyrody.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu doradcy metodycznemu wychowania przedszkolnego Annie Filipek na adres email: aneczka_mat@interia.pl

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne