O stresie słów kilka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz doradca metodyczny zaprasza zainteresowanych nauczycieli do korzystania z zasobów platformy edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach http://e-sodmidn.kielce.eu (kategoria problematyka wychowawcza).

Po przeanalizowaniu ankiet skierowanych do pedagogów szkolnych okazało się, że jednym z problemów jest stres w codziennym funkcjonowaniu dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Prezentujemy Państwu materiał:

O stresie słów kilka

Prezentacja posłuży do tego, by sprawdzić wiedzę uczniów na temat stresu, prześledzić możliwości radzenia sobie z trudną sytuacją jaką jest stres. Dołączony jest również zestaw ćwiczeń, które są skorelowane z prezentacją. Wiele z nich uczniowie będą mogli wykorzystać na zajęciach z wychowawcą jak i samodzielnie.

Korzystanie z materiałów wymaga zalogowania na platformie. Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzinpo weryfikacji uprawnień do korzystania.

W przypadku pytań konsultacji drogą e-mailową lub poprzez platformę będzie udzielać p. Małgorzata Majta mmajta@o2.pl w dniach 27 maja 2020 r. - 25 czerwca 2020 r.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka