WIRTUALNE WYCIECZKI Z GEOPARKIEM

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie on-line:

WIRTUALNE WYCIECZKI Z GEOPARKIEM

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 02.06.2020 r. – 12.06.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

 1. Zalogowanie się na platformie.
 2. W zakładce Geografia wybieramy temat 1.
 3. Proszę zapoznać się z materiałami, które zostały tam umieszczone.
 4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
  • - napisanie krótkiego komentarza do zamieszczonych materiałów,
  • - podanie propozycji wykorzystania materiałów na lekcjach geografii,
  • - podanie propozycji innych ciekawych obiektów do przybliżenia za pomocą filmów   przez pracowników GEOPARKU,
  • - kontakt z doradcą metodycznym geografii poprzez drogę mailową na adres mailowy ewa.fogelman@gmail.com

Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania. Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Geografia/Przyroda