Zabawa z papierem – składanie, gięcie i cięcie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, techniki i wychowawców świetlic na szkolenie on-line:

Zabawa z papierem – składanie, gięcie i cięcie

Tematyka szkolenia: Zaproponowane formy mogą posłużyć nauczycielowi jako ciekawostka, mogą towarzyszyć zabawie, różnym okazjom czy uroczystościom lub stanowić element dekoracji, scenografii, kostiumów czy okazjonalny upominek. Jest też okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 02.06.2020 r. – 15.06.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu oraz wybranie tematu: Technika/ Zabawa z papierem – składanie, gięcie i cięcie.
  2. Prosimy o zapoznanie się z materiałami, które zostały zamieszczone w tej sekcji, są to materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy z dziećmi.
  3. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
    • kontakt z doradcą metodycznym techniki poprzez platformę lub e-mail: skisiel@o2.pl
    • podzielenie się pomysłem na wykonanie pracy podczas opieki z dziećmi.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu doradcy metodycznemu techniki Stanisław Kisiel na adres email: skisiel@o2.pl Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Technika
Wychowanie przedszkolne