ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli zainteresowanych problematyką awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego na szkolenie:

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Cele szkolenia:

  • poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli wg aktualnych przepisów prawa,
  • poznanie różnic pomiędzy powinnościami a wymaganiami niezbędnymi do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
  • opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego,
  • zadania opiekuna stażu.

 Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 1 września 2020 r. (wtorek) od godziny 15.30 do 18.45 dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego i ich opiekunów,
  • 3 września 2020 r. (czwartek) od godziny 15.30 do 18.45 dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Szkolenia odbędą się w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Szkolenia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani szkoleniem nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 31 sierpnia 2020 r.,
tel.  41 36 76 726. Na szkoleniach obowiązują procedury epidemiczne.