Konferencja metodyczna dla nauczycieli WF

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele wychowania fizycznego

Samorządowy  Ośrodek  Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego  na konferencję metodyczną.

Termin: 9 września 2020 r. (środa), godz. 16:30 – 18:45
Miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 4

Program:

  1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Jakie zadania czekają nauczycieli wychowania fizycznego w nowym roku szkolnym?
  3. Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19.
  4. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego.
  5. Zapoznanie z ofertą edukacyjną SODMiDN w Kielcach.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce. Chęć udziału proszę zgłaszać telefonicznie 41 367 67 26  do dnia 7.09.2020 r.

Kategoria: 
Wychowanie fizyczne