Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną

Termin: 16 września (środa) 2020 r., godz. 15:30 – 18:30
Miejsce: Muzeum Historii Kielc; ul. Świętego Leonarda 4

Program konferencji:

  1. Przedstawienie kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Zdiagnozowanie potrzeb polonistów w zakresie kształcenia w roku szkolnym 2020/21.
  3. Zapoznanie z ofertą edukacyjną SODMiDN w Kielcach.
  4. Matura 2023 – etapy pracy  z uczniami nad szkicem krytycznym.
  5. Nauczanie online – blaski i cienie.
  6. Przydatne strony internetowe i platformy edukacyjne w nauczaniu online.
  7. Nowoczesna metodyka nauczania przedmiotu język polski.
  8. Zapoznanie z ofertą edukacyjną Muzeum Historii Kielc (do wykorzystania w nauczaniu online)

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 14 września 2020r. (nr telefonu 41 36 76 726).

Kategoria: 
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne