Planowanie pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli świetlic na warsztaty:

Planowanie pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej

 Warsztaty odbędą się dnia 18 września 2020 r. (piątek) w godzinach 14.30 – 17.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 16 września 2020 r. (nr telefonu 41 36 76 726).
Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka