Praca w aplikacji Teams

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele techniki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli techniki na warsztaty:

Praca w aplikacji Teams

  1. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Zapoznanie z ofertą edukacyjną SODMiDN w Kielcach.
  3. Przydatne strony internetowe i platformy edukacyjne w nauczaniu online.
  4. Wskazówki do pracy w aplikacji  Teams.

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. J. Piłsudskiego 42

Termin: 25 września  2020 r. (piątek), w godz. 16:00 – 19.45

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 24 września 2020 r. (tel. 41 36 76 726).

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Technika