Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli doradztwa zawodowego na konferencję:

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole
w roku szkolnym 2020/2021

Konferencja odbędzie się dnia 29 września 2020 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 17.45 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18

W programie:

  • Przepisy prawa regulujące doradztwo zawodowe.
  • System doradztwa zawodowego w placówce.
  • Treści programowe zajęć z doradztwa zawodowego.
  • Przedstawienie propozycji SODMiDN w zakresie doskonalenia warsztatu doradcy zawodowego.
  • Doradztwo zawodowe w czasie nauczania zdalnego.
  • Nowe trendy w zakresie doradztwa zawodowego.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 28 września 2020 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Doradztwo zawodowe