WYKORZYSTANIE PROGRAMU OFFICE 365 W EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka niemieckiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty metodyczne

WYKORZYSTANIE PROGRAMU OFFICE 365
W EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie do pracy na platformie Teams,
  • praca w grupie na platformie Teams,
  • planowanie i prowadzenie online-spotkania,
  • zintegrowanie mediów i prezentacji.
 2. Budowanie quizów i ankiet przy użyciu aplikacji FORMS,
  • tworzenie i analizowanie zadań indywidualnych i grupowych.
 3. Wymiana poglądów i doświadczeń w wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
  • przykłady dobrych praktyk.
 4. Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021.

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół nr 3 w Kielcach ul. Aleja Legionów 4
Termin: 8.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00-19.00

Warsztaty  poprowadzi mgr Ralph Arzt z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych prosimy o zadeklarowanie obecności  do dnia 7.10.2020 r. (środa)  tel. 41 36 76 726.