KONKURS PLASTYCZNY „ZDALNE MUZEUM, ZDOLNI W MUZEUM”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego poprzez różnorodne formy działań twórczych. Kształtowanie u młodych odbiorców postawy aktywnego odbioru dzieł sztuki oraz pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży, o zbiorach muzealnych z różnych dziedzin sztuki.

Ideą przewodnią  jest popularyzacja zbiorów muzealnych w szerokim tego słowa znaczeniu. Różnorodność i wartość kulturowa poznawanych przez plastykę form utrwalania i popularyzowania dziedzictwa historycznego i artystycznego pozwala młodym ludziom na jego poznawanie, dzielenie się własnymi przemyśleniami.

Proponujemy podróż w świat przedmiotów z muzealnych kolekcji: rzeczy pięknych, interesujących, ważnych. Ważnych dla naszej historii, kultury i tożsamości.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną tradycyjny - muzealny kontakt z dziełem sztuki jest utrudniony, ale nie niemożliwy. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, na stronie muzeum udostępniamy dzieła sztuki, które mogą stać się inspiracją do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły ...

 

Kategoria: 
Plastyka