Konkurs DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

WYNIKI KONKURSU

Organizatorem Konkursu UWAŻNIE I Z SZACUNKIEM W BEZPIECZNYM INTERNECIE jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Cele Konkursu:

  1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad mądrego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
  2. Przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu.
  3. Motywowanie nauczycieli do rozwijania zainteresowań informatycznych i plastycznych uczniów.

Szczegóły: Regulamin, Karta zgłoszenia oraz oświadczenie

WYNIKI KONKURSU

 

 

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka