Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie e-learningowe:

Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 stycznia – 10 lutego 2021 r. na platformie e-learningowej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod adresem: e-sodmidn.kielce.eu

W programie:

  • przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa w szkole,
  • zadania i obowiązki dyrektora szkoły względem uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,
  • zadania i obowiązki nauczycieli względem uczniów w zakresie bezpieczeństwa,
  • odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów i własne,
  • sytuacje niebezpieczne i sposoby ich niwelowania.

Szkolenie w wymiarze 10 godzin jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Aby wziąć udział w szkolenia należy do dnia 27.01.2021 r. zarejestrować się na platformie
e-sodmidn.kielce.eu (po rejestracji nie przychodzi e-mail potwierdzający tylko administrator w czasie
24 godzin potwierdza użytkownika ręcznie), a następnie wejść do kategorii Nauczanie zdalne i TIK w edukacji, do podkategorii TIK w edukacji i zapisać się na odpowiednią formę doskonalenia. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z prowadzącym pod adresem: bartosz@pronko.life.

Kategoria: 
Przedmioty zawodowe