Prawo autorskie w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie e-learningowe:

Prawo autorskie w pracy nauczyciela

Szkolenie odbędzie się w dniach 10 – 24 lutego 2021 r. na platformie e-learningowej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
pod adresem: e-sodmidn.kielce.eu

W programie:

  • Przepisy prawa dotyczące prawa autorskiego.
  • Ochrona prawna nauczyciela.
  • Dozwolony użytek szkolny w prawie autorskim.
  • Wykorzystanie wizerunku.
  • Przykłady dozwolonego użytku i wykorzystania wizerunku w szkole.
  • Prawo autorskie w pracach uczniowskich.

 

Szkolenie w wymiarze 10 godzin jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 10.02.2021 r. zarejestrować się na platformie e-sodmidn.kielce.eu (po rejestracji nie przychodzi e-mail potwierdzający tylko administrator w czasie 24 godzin potwierdza użytkownika ręcznie), a następnie wejść do kategorii Doradztwo zawodowe/Nauczanie zdalne i TIK w edukacji/TIK w edukacji i zapisać się na odpowiednią formę doskonalenia. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z prowadzącym pod adresem: bartosz@pronko.life

Kategoria: 
Przedmioty zawodowe