Uczeń z trudnościami w nauce matematyki – techniki pracy i kryteria sukcesu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele matematyki
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie online:

Uczeń z trudnościami w nauce matematyki –
techniki pracy i kryteria sukcesu

Termin: 18 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 16:00 – 19:00.

Program:

  1. Analiza przyczyn trudności w edukacji matematycznej w szkole podstawowej.
  2. Przykłady technik wspierających myślenie matematycznie oraz utrwalanie wiadomości.
  3. Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki, czyli jak umożliwić uczniom z trudnościami w nauce osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości.
  4. Ćwiczenia – rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16.02.2021 r. telefonicznie: 41 36 76 726.

Przy zapisie należy podać swój adres e-mail.

Przed rozpoczęciem szkolenia online nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły podstawowe