W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół  i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli kończących ścieżkę awansu zawodowego i ich opiekunów stażu na szkolenie on-line:

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Terminy szkoleń:

 • 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. godz. 16.00 - 19.45 szkolenie dla nauczycieli mianowanych,
  zapisy do 13.04.2021r.,
 • 20 kwietnia (wtorek) 2021 r. godz. 16.00-19.45 szkolenie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
  zapisy do 16.04.2021r.
 • 23 kwietnia (piątek) 2021 r. godz. 16.00-19.45 szkolenie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
  zapisy do 21.04.2021r.

Program:

 • Przypomnienie procedur związanych z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
 • Opracowanie wymaganej dokumentacji.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.

Prowadzący szkolenie: Dorota Batóg, Elżbieta Sornat – doradcy metodyczni SODMiDN w Kielcach

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: tel. 41 36 76 726. Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail.

Link dostępowy do szkolenia realizowanego w aplikacji Google Meet, zostanie przesłany na podane adresy e-mail uczestników, 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.