Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego na warsztaty on-line:

Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka
(m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny)

 

Termin warsztatów: 18 maja 2021 r., godz. 16.30 – 19.30

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Program:

  1. Kompetencje kluczowe a kompetencje zawodowe przyszłości.
  2. O kreatywności (kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko/uczeń).
  3. Storyline – wprowadzenie do metody.
  4. Storytelling – wprowadzenie do metody.
  5. Tworzymy opowiadanie.
  6. Narracja dźwiękiem i odgłosami.
  7. Narzędzia cyfrowe w storytelling’u.
  8. Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów w oparciu o wybrane metody i techniki.
  9. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i narracyjnych dzieci w oparciu o wybrane metody i techniki.

Prowadzący szkolenie:
Piotr Kaja - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert do spraw nowych technologii w edukacji i grywalizacji
Andrzej Peć – trener, edukator, wykładowca

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 14 maja 2021 r. tel. 41 36 76 726. Obowiązuje limit osób. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Przed rozpoczęciem warsztatów nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne