TERAPIA RĘKI - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pracujących z uczniem z dysfunkcjami rozwojowymi, na warsztaty on-line:

TERAPIA RĘKI
- gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

 

Terminy:

 • 21 maja 2021 r. (piątek) - godziny: 16.00 – 20.30
 • 22 maja 2021 r. (sobota) - godziny: 08.00 – 17.00
 • 23 maja 2021 r. (niedziela) - godziny: 08.00 – 17.00

Czas trwania:
30 godzin dydaktycznych
(10 godzin teoretycznych – materiały na e-maila+ 20 godzin ćwiczeń praktycznych)

Program:

 • Teoretyczne podstawy Terapii ręki.
 • Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej w tym:
  • ćwiczenia usprawniające grafomotorykę ręki i całą rękę, przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, stymulujące proprioceptywnie oraz przedsionkowo, uczenie myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie kreatywności poprzez słuchanie muzyki,
  • tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej,
  • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy.
 • Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Prowadzenie diagnozy oraz obserwacji.
 • Roczne plany pracy z grupą/jednostką w obszarze Terapii ręki.

 

Prowadzący: Wirginia Wrzesińska – psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych i psychospołecznych, trener Sensoplastyki 1st., trener i coach biznesu, konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obowiązuje limit osób. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy są prowadzone do dnia 18.05.2021r. lub wyczerpania miejsc tel. 41 36 76 726. Przy zgłoszeniu uczestnik podaje adres e-mail.

Materiały teoretyczne oraz link dostępowy na warsztaty realizowane na platformie clickmeeting, zostaną przesłane na adresy e-mail uczestników w przeddzień rozpoczęcia zajęć.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna