Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z dziećmi, którym trudno poradzić sobie w sytuacjach społecznych, na warsztaty on-line:

Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych

Terminy:
11 czerwca 2021
r. (piątek), godz. 16.00 – 20.30
12 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 08.00 – 17.00
13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 08.00 – 17.00

Czas trwania:
30 godzin dydaktycznych (10 godzin teoretycznych – materiały na e-maila + 20 godzin ćwiczeń praktycznych)

Program:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):

 1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
 2. Grupy odbiorców Treningu Umiejętności Społecznych.
 3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki.
 4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS.
 5. Podstawy psychologii uczenia się, emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS.
 6. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS.
 7. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych.
 8. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych – warsztaty):

 1. Prowadzenie TUS.
 2. Role-playing, historyjki społeczne oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS.
 3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS.
 4. Plany pracy oraz konspekty zajęć.

Prowadzący: Wirginia Wrzesińska – psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych i psychospołecznych, trener Sensoplastyki 1st., trener i coach biznesu, konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obowiązuje limit miejsc. Zgłoszenie udziału do dnia 8 czerwca 2021 r. tel. 41 36 76 726. Przy zapisie uczestnik podaje adres e-mail. Link dostępowy do szkolenia zostanie przesłany, na podane adresy e-mail uczestników, na dzień przed planowanym terminem.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne