Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole