Wypalenie zawodowe nauczyciela - jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym, a życiem osobistym

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Wypalenie zawodowe nauczyciela
- jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym, a życiem osobistym

Szkolenie odbędzie się  19 maja 2022 r. w godzinach 16.00 – 19.00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Program:

 • Charakterystyka pojęcia „wypalenie zawodowe” wg. zmian wprowadzonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11.
 • Objawy wypalenia zawodowego.
 • Różnice między stresem a wypaleniem zawodowym.
 • Wypalenie pandemiczne.
 • Przyczyny wypalenia zawodowego w szkolnictwie.
 • Metody tworzenia zespołu bogatego w kompetencje społeczne.
 • Sposoby zapobiegania  wypaleniu.
 • Odporność psychiczna, czym jest i jak ją zwiększać.
 • Techniki redukcji stresu (metody środowiskowe, fizjologiczne, umysłowe).
 • Trening motywacyjny osobisty oraz pracowników.

Prowadzący

 • Monika Tomaszewska – psychoterapeuta, coach, trener rozwoju osobistego i zawodowego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie, wykładowca akademicki.                   

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 18 maja 2022 r. tel. 41 36 76 726. Obowiązuje limit osób. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.