Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych szkół podstawowych na szkolenie on-line:

Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych

Program szkolenia:

  1. Edukacja ekologiczna w podstawie programowej szkoły podstawowej.
  2. Wyzwania XXI wieku w zakresie ochrony przyrody i środowiska.
  3. Edukacja globalna – propozycje Centrum Edukacji Obywatelskiej i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
  4. Przykładowe materiały i scenariusze zajęć dotyczących ekologii, do wykorzystania na lekcjach.

Szkolenie odbędzie się online 23 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. od 1600 do 1900

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 19.05.2022r. (tel. 41 36 76 726).

Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Biologia
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe