Zmiany dotyczące nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie od nowego roku szkolnego 2022/2023 – historia i teraźniejszość

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Oświatowych w Kielcach
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na konferencję metodyczną

Zmiany dotyczące nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
od nowego roku szkolnego 2022/2023 – historia i teraźniejszość.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w godz. 14.30 – 16.15 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 1.

Program:

  • Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w liceum, technikum i szkole branżowej I stopnia od 1 września 2022 r.
  • Konsekwencje wprowadzonych zmian w podstawach programowych historii i wiedzy o społeczeństwie oraz siatce godzin.
  • Warunki i sposób realizacji podstawy programowej HIT.
  • Oferta edukacyjna OMPiO oraz IPN – prezentacja oferty przez pracowników instytucji wspomagających nauczanie nowego przedmiotu.
  • Sprawy różne.

Prowadzący: Dorota Batóg - doradca metodyczny historii

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: (41) 36 76 726.                    

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Historia