Biologia

 

Termin Temat
20.04.2023 r. Potencjał edukacyjny świętokrzyskich Pomników Historii
13.04.2023 r. UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE - sposoby pomocy w osiąganiu sukcesów na miarę możliwości ucznia. Moduł II.
30.03.2023 r. Każdy uczeń jest zdolny – prawda czy mit? Wspieramy rozwój naukowy i społeczny oraz twórczą postawę uczniów
27.03.2023 r. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej?
23.03.2023 r. Rutyny myślenia krytycznego i ich zastosowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
14.03.2023 r. SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W MUZEUM NARODOWYM W KIELCACH - FLORA POLONICA
27.02.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej
28.02.2023 r. Metoda „odwróconej lekcji” w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w szkole podstawowej
08.12.2022 r. Edukacja włączająca  na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i matematyki - propozycje rozwiązań edukacyjnych
01.12.2022 r. Uczeń – badacz. Rozwijanie myślenia naukowego i matematycznego  przez badania, doświadczenia, stawianie hipotez i eksperymentowanie
29.11.2022 r. Egzamin maturalny z biologii - podsumowanie sesji 2022. Wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.
27.10.2022 r. Wykorzystywanie technik pamięciowych w procesie uczenia
20.10.2022 r. Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń - zachęcanie uczniów do aktywnej postawy w uczeniu się