Materiały do pobrania

Kielce - to my


Spektakl teatralny „RUT”


MATEMATYKA

Wyniki Kieleckiej Diagnozy Umiejętności Rachunkowych 2023

Wyniki Kieleckiej Diagnozy Umiejętności Rachunkowych 2022

Zadania i wyniki VII Kieleckiego Dyktanda Matematycznego (2018/2019)

Zadania i wyniki VI Kieleckiego Dyktanda Matematycznego

GeoGebra - ZASTOSOWANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI

Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

GeoGebra - TRYGONOMETRIA

GeoGebra - FUNKCJA KWADRATOWA

GeoGebra - GEOMETRIA ANALITYCZNA

Zadania i wyniki V Kieleckiego Dyktanda Matematycznego

Zadania i wyniki IV Kieleckiego Dyktanda Matematycznego

Zadania i wyniki III Kieleckiego Dyktanda Matematycznego

Zadania i wyniki II Kieleckiego Dyktanda Matematycznego


PLASTYKA


 • PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - Nowoczesna edukacja coraz częściej korzysta z technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach, biorącej udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie wraz z nauczycielami opracowali Szkolny Kodeks 2.0 i przygotowali Szkolne Targi 2.0 Więcej informacji i zdjęcia ze Szkolnych Targów 2.0 (21.11.2013 r.)
 • Program nauczania przedmiotu „Odnawialne Źródła Energii” ze wskazaniami metodycznymi do realizacji programu oraz obudową dydaktyczną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu. Do pobrania na stronie http://www.praktycznyprogram.ekspert-sitr.pl

HISTORIA

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją "Za zasłoną przeszłości - odkrywamy ślady kieleckich Żydów" dokumentującą wycieczkęzorganizowaną przez uczniów, absolwentów i nauczycieli XI Liceum Ogólnokształcacego im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach w ramach projektu SZKOŁA DIALOGU
Edukacja wielokulturowa. POLACY I ŹYDZI - WSPÓŁISTNIENIE DWÓCH SPOŁECZNOŚCI


JĘZYK POLSKI


WYCHOWANIE / OLIGOFRENOPEDAGOGIKA:

 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pobierz
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia pobierz
 • Diagnoza funkcjonalna - wytyczne do oceny opisowej dziecka pobierz
 • Słowniczek podstawowych pojęć, występujących m.in. W opiniach psychologiczno-pedagogicznych pobierz
 • Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny na rok szkolny (wzór) pobierz

DORADZTWO ZAWODOWE:

Dnia 19.10.2015 r. odbył się cykl zajęć warsztatowych i prezentacji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Już dziś zaplanuj swoją karierę”. Organizatorzy: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Program.

Materiały dla nauczycieli - wychowawców i doradców zawodowych

Strona WWW poświęcona doradztwu zawodowemu www.doradztwo.koweziu.edu.pl

Miejski Urząd Pracy w Kielcach - doradztwo zawodowe


INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:

Materiały sieci współpracy nauczycieli informatyki znajdują się również w zakładce Konferencje/Warsztaty -> Informatyka/Zajęcia komputerowe

Diagnoza wstępna - określenie potencjału uczniów (Pobierz plik pdf)

Przykładowe testy diagnostyczne wypracowane na sptkaniu z nauczycielami (szczególne podziękowania za aktywną pracę dla pana Marcina Stąpora z VI LO) (klas 4 SPklasa I Gimklasa I - szkoły ponadgimnazjalne)

Test diagnostyczny opublikowany na stronie Wydawnictwa MIGRA

E-podręczniki (edukacja wczesnoszkolnaSP kl. IV-VIGimnazjumEdukacja Ponadgimnazjalna)

Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja na stronach:  http://www.mac.pl oraz http://www.akademia.mac.pl (edukacja wczesnoszkolna + różne przedmioty)

Strony WWW dla dzieci Zobacz...   Lulandia Zobacz...   Dziecko w sieci Zobacz...  

Lekcja w programie Flow!Works (do wykorzystania z tablicą interaktywną QOMO)
Materiał opracowany do szkolenia. Autor: Monika Zawadzka-Chłopek

Lekcja informatyki w programie SMART NOTEBOOK (do wykorzystania z tablicą interaktywną SMART Board)
Autor: Monika Zawadzka-Chłopek

 • "Komputer we współczesnym świecie. Wady i zalety komputeryzacji" (plik 19 MB)

Prezentacja "Stolice Polski" do wykorzystania na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej
Autor: Anita Opałka


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

 • Przedszkolak w świecie wartości Pobierz plik
 • Dziecięce spotkania z literaturą w edukacji przedszkolnej Pobierz plik
 • Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych w kontekście zmian programowych i organizacyjnych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Pobierz plik
 • Zdrowy i bezpieczny przedszkolak - edukacja prozdrowotna najmłodszych cz. 1 Pobierz plik
 • Zdrowy i bezpieczny przedszkolak - edukacja prozdrowotna najmłodszych cz. 2 Pobierz plik

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:


FIZYKA


JĘZYK ANGIELSKI:

Europejski Dzień Języków:

Program autorski, konspekty, plan wynikowy: plik 90 kB

materiały udostępnione przez doradcę p. D. Ostaszewską

Test konkursu dla szkół podstawowych

podgląd materiałów:

pobranie pliku ZIP (1 MB)

MATEMATYKA z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej
Lp Temat Poziom podgląd pobranie kompletnych materiałów
plik *.exe
Autor Lp
1 Rozwiązywanie pewnej nierówności wymiernej ponadgimnazjalne scenariusz     60 kb G. Jaskóła 1
2 Projekt: Czy prezentacja multimedialna może nam pomóc w powtórzeniu wiadomości z matematyki przed egzaminem gimnazjalnym? gimnazjum scenariusz prezentacja 3200 kb A. Góral 2
3 Własności funkcji liniowej gimnazjum scenariusz prezentacja 390 kb A. Góral 3
4 Własności funkcji - utrwalenie wiadomości gimnazjum scenariusz     94 kb s. K. Kasperczyk 4
5 Wzory skróconego mnożenia gimnazjum scenariusz prezentacja 107 kb B. Ozimirska 5
6 Opracowywanie danych statystycznych gimnazjum scenariusz     68 kb A. Tokarska,
J. Kasperek
6
7 Powtórzenie i utrwalenie umiejętności obliczania objętości i pól powierzchni figur przestrzennych gimnazjum scenariusz     168 kb M. Ogłoza-Fisiak 7