Projekty unijne

Projeky unijne Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach


realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Nauczanie Poza Standardami – Indywidualizacja/ Teaching Beyond The Standards – Individual Approach.  Szczegóły...

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje od 19 lutego 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Projekt Nauczanie Poza Standardami – Indywidualizacja/ Teaching Beyond The Standards – Individual Approach

W ramach projektu 12 osób - nauczycieli doradców metodycznych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą odbędzie wizytę studyjną w miejscowości Loja w Hiszpanii.

Termin wizyty: 30.03.2014 r-05.04.2014r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników/uczestniczek w zakresie stosowania indywidualizacji procesu nauczania, szczególnie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poznanie sposobów współpracy różnych instytucji edukacyjnych w tematyce indywidualizacji. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Scenariusze lekcji


realizowane w roku szkolnym 2011/2012

 


realizowane w roku szkolnym 2010/2011

 • Projekt "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalący" - więcej informacji

  Projekt "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalący"

  • Harmonogram zajęć na kursie "Nauczyciel mówi po angielsku". II kwartał 2011 r.
  • Harmonogram zajęć na kursie "Nauczyciel mówi po angielsku". I kwartał 2011 r.
  • Harmonogram zajęć na kursie "Nauczyciel mówi po angielsku". Więcej
  • Projekt "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalący"
  • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli kieleckich placówek oświatowych do udziału w bezpłatnym kursie językowym. Kurs nauki języka angielskiego odbywać się będzie od 1 października 2010 r. do 31 maja 2011 r. i trwać 120 godzin. Grupy tworzone będą w zależności od stopnia zaawansowania językowego uczestników. Szkolenia realizowane będą w ramach Projektu "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalący" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Prosimy zainteresowanych nauczycieli o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć osobiście w terminie do 10 września 2010 r. do SODMiDN w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 w godzinach od 8:00 do 16:00. W dniu dostarczania zgłoszenia osoba zainteresowana szkoleniem zostanie poproszona o rozwiązanie testu, który będzie podstawą zakwalifikowania do grupy zaawansowania.
   Regulamin uczestnictwa w projekcie
   Formularz zgłoszeniowy
 • Projekt "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego" - więcej informacji

  Projekt "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego"

  logo1logo2logo3

  • Harmonogram zajęć, konsultacji i egzaminów na kursie AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Więcej
  • Projekt "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego"
   Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje aktualnie projekt "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego". Kurs w wymiarze 60 godz. (dwa moduły po 30 godz.) realizowany jest od 01.10.2010 do 31.03.2011r. Zajęcia odbywają się w pięciu grupach w piątki, soboty i niedziele (po 6 godz.; max 12 godz. w tygodniu/grupę). Projekt "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 - "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Instytucją Pośredniczącą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji zawiera regulamin.
   Regulamin uczestnictwa w projekcie