Wydarzenia

XII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

4 marca 2024 r. odbył się XII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu, którego organizatorami byli: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Odbyły się wykładyi prezentacje dla uczniów oraz nauczycieli oraz podsumowano konkurs Zastosowania sztucznej inteligencji - szanse i zagrożenia. Tematyka prezentacji i wykładów:

Warsztaty metodyczne: ,,KWIETNA, WIERZBNA I PACHNĄCA…”- tradycje wiosenne i wielkanocne w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Ważnym elementem edukacji i wychowania jest zainteresowanie i kształtowanie u uczniów poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, sztuką, tradycją i zwyczajami. Szczególnie piękną gałęzią sztuki ludowej jest zdobnictwo bibułkowe, a przede wszystkim wyrób kwiatów.

7 i 11 marca 2024 roku odbyły się dwie edycje warsztatów metodycznych, których głównym celem było wzbogacenie procesu edukacyjnego i wychowawczego o polskie tradycje wiosenne i wielkanocne. Motywem przewodnim była wielkanocna palma.

Warsztaty metodyczne: ,,Miło szleć , kiedy czas po temu…” - karnawał inspiracją działań twórczych

III Miejski Konkurs Języka Angielskiego z Elementami Języka Angielskiego Zawodowego

Projektowanie inteligentnego sprzętu AGD np. kuchnio-zmywarki, oprogramowanie do nauki języka z wykorzystaniem AI, ekskluzywny hotel dla pupila to przykłady pomysłów na przedsiębiorstwa przyszłości tworzone przez uczestników EnVet III Miejskiego  Konkursu Języka Angielskiego z Elementami Języka Angielskiego Zawodowego.

I Miejski Festiwal Kompetencji 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperacja, komunikacja. „English4comp”

Innowacja, pasja, a nie rywalizacja tak można podsumować "English4Comp"- I Miejski Festiwal Kompetencji 4K, zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pod patronatem Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Festiwal odbył się 7 grudnia w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach i skierowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Pani Katarzyna Pelc, która wraz z Panią Tamarą Hachulską doradcą metodycznym w zakresie języka angielskiego w SODMiDN w Kielcach koordynowały całe wydarzenie. Spotkanie wspierała także dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach oraz III LO im. C. Norwida w Kielcach.

Winter Wonderland

Przedświąteczną podróż przez kultury i kraje odbyli uczestnicy IX warsztatów językowo kulturowych Winter Wonderland zorganizowanych z inicjatywy SODMIDN w Kielcach i Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 wraz z wolontariuszami z Regionalnego Centrum Wolontariatu przygotowali stacje uczenia się ze świątecznym kalendarzem, grami językowymi, zgadywankami, warsztatami kartek świątecznych, kolęd. W gościnnych progach Muzeum Dialogu Kultur można było także posmakować  świątecznych słodkości przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Patronatem nasze wydarzenie objęło Radio Kielce. Świąteczną atmosferę dopełniła wizyta "naszego" polsko - niemieckiego Św. Mikołaja czyli pana Ralfa Arzta, który opowiedział o bożonarodzeniowych i noworocznych tradycjach w Niemczech.

Matematyczni Prymusi z klas drugich

7 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach we współpracy z SODMiDN odbył się II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II „Primus” 2023. Uczestniczyło w nim 9 przedstawicieli z kieleckich szkół. Uczestnicy zostali wyłonieni drogą eliminacji – jeden uczeń ze szkoły. Młodzi matematycy zmagali się z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, w których należało wykazać się logicznym myśleniem i poprawnym rozwiązaniem 16 zadań, w tym 12 zamkniętych i 4 otwartych. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 76. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mieli 60 minut. Na zwycięzców czekały piękne puchary. Organizator zadbał również o atrakcyjne nagrody. Dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów przygotowano poczęstunek i miejsce do konwersacji.

"Anioły, aniołki, aniołeczki …" - Boże Narodzenie inspiracją działań twórczych

5 i 7 grudnia 2023 roku odbyły się warszaty metodyczne: ,, Anioły, aniołki, aniołeczki …”- Boże Narodzenie inspiracją działań twórczych.

W trakcie spotkań omówiono zagadnienia:

  • Tradycje polskie w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
  • Realizacja podstawy programowej w kontekście sztuki ludowej i rodzimej.
  • Święta Bożego Narodzenia w edukacji i działaniach plastycznych - sugestie metodyczne.

W części praktycznej wykonano bożonarodzeniowe aniołki z różnych materiałów, inspirowane rodzimą sztuką ludową.

Dziedzictwo kulturowe regionu.W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie

2 grudnia 2023 roku, w przedświątecznej i zimowej atmosferze odbyło się wyjazdowe szkolenie: Dziedzictwo kulturowe regionu.W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie. Szkolenie odbyło się w Zakładzie Ozdób Szklanych DECORA w Miechowie oraz Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie.

Szkolenie obejmowało:

Dzieło sztuki w wielu egzemplarzach czyli rzecz o grafice

Grafika to jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Spotkanie ze zwycięzcami XI Gry Miejskiej Europejski Dzień Języków

26.10.2023 spotkaliśmy się ze zwycięzcami wydarzenia edukacyjnego, promującego naukę języków obcych - XI Gry Miejskiej Europejski Dzień Języków. Nagrodzone zostały drużyny ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach i Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach, natomiast wyróżnienia trafiły do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach i Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w wydarzeniu.

Zawiążę, przewiążę i … makrama w procesie edukacyjnym zajęć twórczych ucznia

W październiku  odbyły się trzy edycjie warsztatów metodycznych: Zawiążę, przewiążę i … makrama w procesie edukacyjnym zajęć twórczych ucznia. W programie szkolenia znalazły się treści związane z genezą  makramy i jej zastosowania w procesie edukacyjnym oraz analiza materiałów i narzędzi niezbędnych do jej  tworzenia.

Mała Wiślica – wielkie znaczenie.

30 września 2023 r. nauczyciele uczestniczyli w konferencji metodycznej: Mała Wiślica – wielkie znaczenie. Wiślica jako kolebka polskości i przykład dziedzictwa kulturowego regionu.

XI Gra Miejska

W KRĘGU SZTUKI – POLSKI MĘŻCZYZNA 1910-2010

21 września 2023r. w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się konferencja metodyczna: W kręgu sztuki - Polski mężczyzna 1910-2010. Muzealne spotkanie przybliżyło motyw mężczyzny w sztuce polskiej. Na  wystawie prześledziliśmy zmieniający się wizerunek mężczyzny  pod wpływem różnych okoliczności: przemian społecznych, kulturalnych, obyczajowych i politycznych. Konferencja była kolejnym przedsięwzięciem pozwalającym kształtować naszą nauczycielską wrażliwość na wartości sztuki, kultury, obyczajowości  i zmieniającej się historii.

Współtworzymy innowacje pedagogiczne

DZIEŃ AUTORÓW EUROPEJSKICH  w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego  i Zespole Szkół nr 3 w Kielcach

W ramach realizacji szkolnej innowacji pedagogicznej pt. Smaki literatury w języku polskim, angielskim i niemieckim opracowanej przez nauczycieli ZSPS oraz Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w dniu 27 marca 2023 roku przygotowano działania literacko – językowe będące jednocześnie częścią międzynarodowego wydarzenia pt. Dzień Autorów Europejskich / Day of European Authors. W przedsięwzięciu wzięli udział także uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach.

XI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

  1. Organizatorzy
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce
  • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
    ul. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

X Gra Miejska Europejski Dzień Języków 

Kontynuując tradycję obchodów Europejskiego Dnia Języków w dniu 23 września 2022 r. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Zespołem Szkół nr 3 w Kielcach po raz dziesiąty zorganizował Grę Miejską Europejski Dzień Języków. W tym roku Grę wspierało także Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Mała Wiślica – wielkie nauczanie. Wiślica jako kolebka polskości i przykład dziedzictwa kulturowego regionu.

24 września 2022 r. grupa kieleckich nauczycieli uczestniczyła w wyjazdowej konferencji metodycznej: Mała Wiślica – wielkie nauczanie. Wiślica jako kolebka polskości i przykład dziedzictwa kulturowego regionu.

Warsztaty terenowe dla nauczycieli geografii

W sobotę 9 pażdziernika 2021 roku grupa nauczycieli geografii z kieleckich szkół odbyła warsztaty terenowe - Walory przyrodnicze okolic Sandomierza. Zajęcia prowadził pan Michał Poros z Geonatura Kielce. Program wycieczki obejmował budowę geologiczną i procesy zewnętrzne Gór Pieprzowych, rzeźbę krasową wąwozów lessowych, Sandomierz jako stolica krzemienia pasiastego.

Strony