O nas

Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Kim jesteśmy?

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, powołaną Uchwałą Rady Miasta Kielce dnia 26 lipca 2001r. Terenem działalności ośrodka jest miasto Kielce.

W SODMiDN zatrudnionych jest 16 nauczycieli - doradców metodycznych różnych specjalności. Zapewniamy zainteresowanym nauczycielom doradztwo metodyczne oraz proponujemy sposoby wzbogacania warsztatu pracy w zreformowanej szkole. Priorytety działania SODMiDN to: otwarcie na potrzeby nauczycieli, wysoka jakość świadczonych usług, przekazywanie aktualnej wiedzy na dany temat, udostępnianie materiałów.

Misja

Istniejemy po to, by w atmosferze odpowiedzialności i kreatywności służyć pomocą merytoryczną i dydaktyczną nauczycielom zatrudnionym w kieleckich szkołach.

Podstawą naszego działania jest wspomaganie inicjatyw nauczycieli tak, by przynieść wymierne efekty dydaktyczne środowisku nauczycielskiemu i uczniom polskim.

Wizja

Pragnieniem naszym jest, by Ośrodek w pełni zaspokajał potrzeby merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli. Chcemy, aby silnie wrósł w środowisko lokalne i postrzegany był jako partner w realizacji zadań edukacyjnych.

Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oraz metody ich realizacji mają charakter otwarty.

Odpowiemy na Państwa zapotrzebowanie i propozycje.

Działania

Organizujemy i prowadzimy:

  • doradztwo metodyczne,
  • doskonalenie zawodowe wychowawców i nauczycieli,
  • szkolenia rad pedagogicznych.

Wspieramy i upowszechniamy:

  • innowacje pedagogiczne,
  • programy autorskie,
  • dydaktyczne i wychowawcze osiągnięcia nauczycieli i uczniów,
  • ROS (rozwój organizacyjny szkół),
  • WDN (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli).

Opracowujemy i publikujemy:

  • publikacje metodyczne

26 czerwca 2020 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty przyznał akredytację Samorządowemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
uczestniczył w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji