Lekcje otwarte

Mój potencjał przedsiębiorczy

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2023/2024

Lekcje otwarte z piłki ręcznej

Mój potencjał przedsiębiorczy

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2022/2023

Winter Wonderland - zwyczaje świąteczne w Europie i na świecie

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2021/2022

Kształtowanie zwinności, zręczności i równowagi z zastosowaniem obwodu stacyjnego

Gry i zabawy doskonalące technikę odbić w badmintonie

Matematyka w działaniu w klasie I

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2019/2020

Zimowe zabawy w kwadratowej bajce

Jak bezpiecznie przeprowadzić zajęcia z łyżwiarstwa? Jazda po łuku do przodu i do tyłu

Lekcje otwarte z pływania

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2018/2019

Lekcje otwarte z piłki ręcznej

Jak bezpiecznie przeprowadzić zajęcia z łyżwiarstwa? Nauka podstawowych umiejętności łyżwiarskich

AKADEMIA NAUCZANIA MATEMATYKI

Otwarte lekcje z zakresu nauki pływania

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Stanisław August Poniatowski poświęcił państwo, aby uratować naród?

Lekcje otwarte w roku szkolnym 2017/2018

Lekcja otwarta: "Niedziela - czas na refleksję"

CLIL w muzeum

Wykorzystanie aplikacji Plickers i Kahoot oraz elementów lekcji odwróconej

Content and Language Integrated Learning in a Polish Classroom; Have you ever been to Oz?


Lekcje otwarte w roku szkolnym 2016/2017

Problemy współczesnego świata: Uzależnienie od telefonu komórkowego


Lekcje otwarte w roku szkolnym 2015/2016

Tradycje bożonarodzeniowe w Niemczech i Polsce

Jak pracować z uczniem zdolnym?

Lekcje gimnastyki w warunkach trudnych (na korytarzu szkolnym). Nauka przewrotu w przód i w tył. Zasady asekuracji.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w nauczaniu wschodnich sztuk walki do wykorzystania na zajęciach w klasach młodszych


Lekcje otwarte w roku szkolnym 2014/2015

Lekcja otwarta - nauczyciele biologii w ginmazjum: Warunki biotopowe a bioróżnorodność botaniczna w ekosystemach wodnych i lądowych


Lekcje otwarte w roku szkolnym 2013/2014

Lekcja otwarta - nauczyciele języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii i wychowania fizycznego - 19.03.2014 r. (szczegóły ...)

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z ZSO nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii i wychowania fizycznego na lekcję otwartą na temat: "Eating by the Colours Philosophy"
W programie:
- Zaprezentowanie interaktywnych metod nauczania wykorzystujących elementy zabawy na podstawie doświadczeń nauczyciela szkoły włoskiej. Przeprowadzenie części zajęć metodą warsztatową.
- Propagowanie na lekcji języka angielskiego idei jedzenia zgodnego z naturą, przestrzeganie pełnowartościowej i zbilansowanej diety " według realizowanego w latach 2013-2015 wielostronnego projektu współpracy szkół Comenius pt: "Shop and Eat by the Colours (S&EC) Kupuj i Jedz kolorowo – Żyj Zdrowo".
- Zaproponowanie skutecznych metod i form pracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem nauczania międzyprzedmiotowego (biologii, wos-u, języka angielskiego, wychowania fizycznego).
Lekcja odbędzie się 19 marca 2014 r. (środa) w godzinach 9:50–10:50 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach, s. 409. Zajęcia w języku angielskim poprowadzą:
p. Barbara Bianchi - nauczyciel języka angielskiego ze szkoły Istituto Professionale Di Stato “Giuseppe Ravizza” w Novara, Włochy p. Tamara Hachulska - doradca metodyczny języka angielskiego
Uczestnicy otrzymają materiały metodyczne oraz zaświadczenia uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału nauczycieli do dnia 16 marca 2014r. (nr telefonu 41 36 76 726 lub adres mailowy tamarahachulska@gmail.com)

Nauczyciele doradcy metodyczni
Tamara Hachulska i Dorota Batóg.

Lekcja otwarta - wf - 14.03.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z PŁYWANIA na temat: Koordynacja pracy ramion i nóg z oddechem w kraulu A.
Lekcje na małym basenie poprowadzi mgr Dorota Kośna. Technika pływania stylem klasycznym.
Lekcje na dużym basenie poprowadzi mgr Zofia Pietraszek.
Zajęcia odbędą się na krytej pływalni „ORKA” w Kielcach ul.Kujawska 18 w dniu 14 marca 2014r. (piątek) w godz.14.30-16.00. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 367 67 26 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 13.03.2104r. (czwartek)

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Zajęcia otwarte - nauczyciele świetlic - 13.03.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 15 w Kielcach zapraszają nauczycieli świetlic na zajęcia otwarte, które odbędą się w dniu 13 marca (czwartek) w godz. 9.00 - 11.15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach na temat: Świetlica w ruchu.
Zaplanowano także zajęcia metodyczne dla nauczycieli (prosimy o zabranie obuwia miękkiego)

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Małgorzata Majta

Lekcja otwarta - wf - 06.03.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z PIŁKI SIATKOWEJ na temat:
1) Zagrywka - przyjęcie - wystawienie - atak;
2) Przyjęcie zagrywki -technika egzekwowania pozycji wyjściowej (pozycja gotowości) - eliminowanie zbyt obszernych dodatkowych ruchów podczas przyjęcia.
Lekcje poprowadzi mgr Agata Makaryk Zajęcia odbędą się: w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach ul. Kujawska 18 w dniu 6 marca 2014r. (czwartek) w godz.16.00-17.30. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 367 67 26 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 5.03.2014r. (środa)

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 04.03.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z ŁYŻWIARSTWA na temat: Nauka oraz doskonalenie podstawowych umiejętności łyżwiarskich.
Lekcje poprowadzi mgr Tomasz Kiepas. Zajęcia odbędą się na sztucznym lodowisku na STADIONIE w Kielcach w dniu 4 marca 2014r. (wtorek) od godz. 9.00. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 367 67 26 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 3.03.2014r. (poniedziałek)

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 25.02.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli na lekcje otwarte z GIMNASTYKI. Tematy zajęć:
- piramidy wieloosobowe,
- sposoby asekuracji podczas budowania piramid.
Lekcje poprowadzi mgr Dorota Zapiór. Zajęcia odbędą się w dniu 25 lutego 2014r. (wtorek) od godz. 14.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach ul. Łanowa 68. Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 36 76 726 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do poniedziałku 24.02.2014r.

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 27.01.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z łyżwiarstwa, które odbędą się 27 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godz. 12.00-13.30 na sztucznym lodowisku na STADIONIE w Kielcach na temat: Łyżwiarstwo - zabawy i gry doskonalące jazdę w przód i hamowanie. Lekcje poprowadzi mgr Marzena Jędrasik. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 26 stycznia 2014r. do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 25.01.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z piłki siatkowej, które odbędą się 25 stycznia 2014r. (sobota) o godz. 11.30 – 13.00 w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach ul. Jurajska 7 na temat: Doskonalenie odbić piłki oburącz sposobem górnym i dolnym. Zastosowanie gier uproszczonych w procesie nauczania techniki piłki siatkowej. Lekcje poprowadzi mgr Kamila Wyrzykowska. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 24 stycznia 2014r. do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 25.01.2014 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z piłki ręcznej, które odbędą się 25 stycznia 2014r. (sobota) o godz. 10.00-11.30 w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach ul. Jurajska 7 na temat: Doskonalenie podań, chwytów i kozłowania. Nauka rzutu z wyskoku. Lekcje poprowadzi mgr Justyna Lazar. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 24 stycznia 2014r. do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 12.12.2013 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z PIŁKI SIATKOWEJ na temat:
• Ćwiczenia kształtujące sprawność siatkarza. Zastosowanie rozgrzewki dynamicznej i ćwiczeń stabilizacyjnych. • Nauka zagrywki sposobem górnym, odbiór zagrywki. Lekcje poprowadzi mgr Agata Makaryk. Zajęcia odbędą się: w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach ul. Kujawska 18 w dniu 12 grudnia 2013r. (czwartek) w godz.16.00- 17.30. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 11.12.2103r. (środa)

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf - 28.11.2013 r. (szczegóły ...)

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z SAMOOBRONY
1. Elementy samoobrony w lekcji wychowania fizycznego.
2. Podstawowe uderzenia, kopnięcia, sposoby blokowania ciosów.
Lekcje poprowadzi mgr Kamil Siekański-instruktor karate, instruktor technik interwencji. Zajęcia odbędą się: w sali gimn. I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 15 w dniu 28 listopada 2013r. (czwartek) od godz. 14.40. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 27.11.2103r.

Nauczyciel doradca metodyczny
mgr Zofia Pietraszek

Lekcja otwarta - wf i edukacja wczesnoszkolna - 26.11.2013 r. (szczegóły ...)

Nauczyciele doradcy metodyczni wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej SODMiDN w Kielcach zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej na lekcje otwarte z GIMNASTYKI
Tematy zajęć:
- Nauka przewrotów w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych.
- Sposoby asekuracji podczas ćwiczeń.
Lekcje poprowadzi mgr Dorota Zapiór. Zajęcia odbędą się: w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach ul. Łanowa 68, w dniu 26 listopada 2013r. (wtorek) od godz. 13.40. Zajęcia są nieodpłatne dla nauczycieli kieleckich szkół.
Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do dnia 25.11.2103r. (poniedziałek)

Nauczyciele doradcy metodyczni
mgr Zofia Pietraszek i mgr Beata Tomala

Lekcja otwarta - wiedza o społeczeństwie i język angielski 17.09.2013 r. (szczegóły ...)

W dniu 17 wrzenia 2013 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, w godz. 11.40 -12.25 (sala teatralna) odbędzie się lekcja otwarta pt. „Wielokulturowość we współczesnym Izraelu” dotyczącą korelacji międzyprzedmiotowej historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego, poprowadzona w klasie III C przez nauczycieli Dorotę Batóg i Tamarę Hachulską z udziałem izraelskich wolontariuszy. Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową Izraela oraz wynikające stąd zagrożenia we współczesnym świecie, rozwijanie kompetencji językowych, otwarcie się na inną kulturę i ludzi oraz praca zespołowa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa w lekcji otwartej proszę zgłosić do poniedziałku 16 września 2013 r. nr tel. 41 332 32 03 lub batog.dorota@op.pl Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.

Nauczyciele doradcy metodyczni
- mgr Dorota Batóg, mgr Tamara Hachulska

  Lekcje otwarte w roku szkolnym 2012/2013

  Lekcja otwarta - wf 13.06.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na lekcje otwarte z badmintona, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2013r. (cawartek) o godz.09.10 w I Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 15 na temat: Podstawowe techniki odbić lotki w badmintonie.
  Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 12 czerwca 2013r. do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta - wf 12.06.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na lekcje otwarte z piłki siatkowej, które odbędą się w dniu 12 czerwca 2013r. (środa) o godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach przy ul. Kujawskiej 18 na temat:
  ABC piłki siatkowej - doskonalenie elementów technicznych,
  Przyjęcie i podanie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym. Zastosowanie gier uproszczonych w procesie nauczania techniki piłki siatkowej.
  Lekcje poprowadzi mgr Krzysztof Makaryk - II trener drużyny Effektor Kielce. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 11 czerwca 2013r. do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta - wf 14.05.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na lekcje otwarte z piłki nożnej, które odbędą się w dniu 14 maja 2013r. (wtorek) o godz.15.00 w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach przy ul. Kujawskiej 18 na temat: ABC piłki nożnej - doskonalenie elementów technicznych (podanie, przyjęcie, prowadzenie piłki). Przykłady ćwiczeń w formie zabawowej i ścisłej.
  Lekcje poprowadzi mgr Tomasz Kuleta. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 13 maja do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta - zajęcia komputerowe 8.05.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny informatyki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza nauczycieli zajęć komputerowych w szkole podstawowej na lekcję otwartą. Zajęcia prowadzone będą w klasie I w dniu 8 maja, w godz. 9:35-10:20 w SP nr 7 w Kielcach, ul. Zimna 16.
  Zajęcia prowadzi mgr Monika Zawadzka-Chłopek.
  Serdecznie zapraszam.

  Lekcja otwarta w terenie - biologia 9.05.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny biologii Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza nauczycieli biologii w gimnazjum na lekcję otwartą z biologii. Zajęcia prowadzone będą w klasie III a w dniu 9 maja (czwartek) w godz. 8:30-14:00 w lesie pod Telegrafem. Zbiórka zainteresowanych i uczestników zajęć przed budynkiem Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach ul. Hauke Bosaka 1 godz. 8:30.
  Przebieg zajęć terenowych:
  - Podział klasy na zespoły
  - Przejście do ekosystemu leśnego
  - Opis krajobrazu
  - Warstwowa budowa lasu
  - Pospolite gatunki w poszczególnych warstwach lasu
  - Drzewo inne niż wszystkie
  - Liść jako fabryka żywności
  - Krzyżówka - Drzewa naszych lasów
  - Życie zgodne z naturą- Czego nie wolno robić w lesie
  - Ewaluacja zajęć terenowych

  Uwaga: Z powodu opadów deszczu zajęcia terenowe mogą zostać odwołane!
  Zajęcia poprowadzi doradca metodyczny biologii, mgr Anna Szlesińska. Serdecznie zapraszam.

  Lekcja otwarta - wf 23.04.2013 r. (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na lekcje otwarte z zakresu metodyki nauczania gry w Pool Bilard. Zajęcia odbędą się w dniu 23 kwietnia 2013r. (wtorek) o godz.15.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. ściegiennego 15
  Tematy zajęć:
  - Prawidłowa sylwetka przy stole i technika trzymania kija.
  - Metodyka nauczania uderzenia centralnego.
  - Celowanie- ćwiczenia techniczne.
  - Przepisy gry w podstawowe odmiany - 8 bil, 9 bil, 14/1 bil.
  Zajęcia poprowadzi mgr Marek Kołodziejczyk. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenia udziału w zajęciach do dnia 21 kwietnia do sekretariatu SODMiDN pod nr 41 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl -ilość miejsc ograniczona. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie obuwia sportowego.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta - język polski 05.12.2012 r. (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na zajęcia otwarte.
  Temat zajęć:
  "Komiks, heavy metal i II wojna światowa... czy to możliwe? Spojrzenie na historię Polski przez pryzmat popkultury"
  Lekcję w klasie IV poprowadzi Kol. Iwona Lisiewska – Stanek. Miejsce zajęć:
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, ul. Kopernika 8,
  5 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 (sala nr 5).

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Elżbieta Waszkuć

  Lekcja otwarta - wf 23.11.2012 r. (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na zajęcia otwarte.
  Tematy zajęć:
  1) Nauka przewrotów w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych.
  2) Metodyka nauczania stania na rękach i przerzutu bokiem.
  Miejsce zajęć:
  Zespół Szkół Społecznych w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 15, 23.11.12 r. w godz. 15.00-16:30
  Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do 22.11.2012r.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta- wf 27.10.2012 r. (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na zajęcia otwarte.
  Tematy zajęć:
  1) Futbol flagowy – bezkontaktowa wersja futbolu amerykańskiego atrakcyjną formą lekcji wychowania fizycznego.
  2) Trening pokazowy drużyny Jokers Kielce.
  Miejsce zajęć:
  1) Pierwsza część (teoretyczna) odbędzie się w sali dydaktycznej nr 1 SODMiDM w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 o godz. 9.00
  2) Trening pokazowy odbędzie się w sali gimnastycznej lub na boisku wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach (w zależności od pogody) o godz. 10.00
  Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do wtorku 25.10.2012r.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek


  Lekcje otwarte w roku szkolnym 2011/2012

  Lekcja otwarta dla nauczycieli technologii informacyjnej (szczegóły ...)

  Zapraszamy nauczycieli technologii informacyjnej na lekcję otwartą w kl. II - "Uatrakcyjnianie prezentacji multimedialnej". Lekcja odbędzie się 23 maja 2012 r. (środa) w godzinach 12.55-13.40. Zajęcia poprowadzi mgr Grzegorz Dziwoń. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15.
  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.

  Lekcja otwarta dla nauczycieli fizyki (szczegóły ...)

  Zapraszamy nauczycieli fizyki na lekcję otwartą w kl. II - "Poznaj atom, czyli świadomie o atomie". Lekcja jest częścią programu Ministerstwa Gospodarki "Poznaj atom", promującego rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Lekcja odbędzie się 17 maja 2012 r. (czwartek) w godzinach 10.00-10.45 w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15. Zajęcia poprowadzi nauczyciel fizyki Grzegorz Dziwoń.
  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.

  Lekcje otwarte - wf 17.05.2012 r. (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na zajęcia otwarte na lekcje otwarte z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ.
  Tematy zajęć:
  - Gry i zabawy ruchowe w korekcji wad postawy.
  - Usprawnianie ogólne z elementami gimnastyki korekcyjnej.
  Lekcje poprowadzi mgr Andrzej Sulak.
  Zajęcia odbędą się: w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 w dniu 17 maja 2012r. o godz. 13.45. Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do wtorku 15.05.2012r.Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

  Lekcje otwarte - wf 19.04.2012 r. (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na zajęcia otwarte na lekcje otwarte z GIMNASTYKI.
  Tematy zajęć:
  1) Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych.
  2) Metodyka nauczania stania na rękach i przerzutu bokiem.

  Zajęcia odbędą się: w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Społecznych w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 15 w dniu 19 kwietnia 2012r. o godz. 16.30-17.15 i 17.15-18.00. Zajęcia poprowadzi Pani Agnieszka Wójcik- instruktor akrobatyki. Zajęcia są nieodpłatne. Chęć udziału proszę zgłaszać pod nr tel. 41/ 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do wtorku 17.04.2012r. Liczba miejsc ograniczona. Wszyscy uczestnicy lekcji otrzymają materiały dydaktyczne.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

   

  Lekcja otwarta - edukacja wczesnoszkolna (szczegóły ...)

  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia otwarte w klasie I z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego Multibook i programu SMART Notebook.

  Temat zajęć: Powitania wiosny.
  Zajęcia odbędą się 22 marca (czwartek) 2012 r. o godz. 12.45 w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.
  Zajęcia prowadzą: Jolanta Młynarczyk, Lidia Jamrożek. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 marca 2012r. pod nr tel. (41) 332 32 03 Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Lidia Jamrożek

   

  Lekcja otwarta z matematyki (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza na lekcję otwartą w klasie pierwszej gimnazjum - "Zastosowanie liczb wymiernych do rozwiązywania zadań praktycznych".
  Lekcja odbędzie się 17.01.2012r. w godzinach 12.50-13:25 w ZSO nr 26 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6.
  Zajęcia poprowadzi mgr Małgorzata Ogłoza-Fisiak.
  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne na nr 41 332 32 03 lub 698 700 048.
  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Barbara Sękalska

  Lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki na lekcję otwartą zajęć komputerowych w kl. III szkoły podstawowej. Temat: "Szyfrowanie wiadomości".
  Lekcja odbędzie się 11.01.12 r. w godzinach 11.25-12:10 (s.21) w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 29 w Kielcach, ul. Zimna 16.

  Zajęcia poprowadzi doradca metodyczny mgr Monika Zawadzka-Chłopek.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowni, chęć uczestnictwa w obserwowaniu lekcji należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem w siedzibie ośrodka lub telefonicznie - nr tel. 413323203.
  Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Monika Zawadzka-Chłopek

   

  Lekcje otwarte dla pedagogów szkolnych (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza pedagogów szkolnych na lekcje otwarte.
  Lekcje odbywają się od 13.09.11 r. do 30.10.11 r. w godzinach 11.30-12:25 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1.
  Zajęcia poprowadzi doradca metodyczny mgr Małgorzata Majta.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowni, chęć uczestnictwa w obserwowaniu lekcji należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem w siedzibie ośrodka lub telefonicznie - nr tel. 413323203.
  Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Małgorzata Majta

   

  Lekcje otwarte z zakresu nauki pływania (szczegóły ...)

  22.11.2011 r.

  Nauczyciel doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na dwie otwarte lekcje z zakresu nauki pływania w dniu 22 listopada (wtorek) w godz.14.15- 16.00, które odbędą się na pływalni ORKA w Kielcach ul. Kujawska 18 (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12) Tematy zajęć lekcyjnych
  - Metodyka nauczania pływania kraulem A i nauka skoku startowego.
  - Korekcja wad postawy w wodzie - analiza stylów pływackich pod kątem wykorzystania w korekcji wad postawy.
  Zajęcia poprowadzone będą dla uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach przez trenerów pływania Zofię Pietraszek, Dorotę Kośną i Tomasza Kośnego. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie obuwia zmiennego (klapki). Chęć udziału w obserwowaniu lekcji można zgłaszać pod nr telefonu 41/ 332 32 03 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do poniedziałku 22.11.2011
  27.09.2011 r.

  Nauczyciel doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na dwie otwarte lekcje z zakresu nauki pływania w dniu 27 września (wtorek) w godz.14.15-16.00, które odbędą się na pływalni ORKA w Kielcach ul. Kujawska 18 (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12)
  Tematy zajęć lekcyjnych:
  1) Wybrane ćwiczenia oraz gry i zabawy oswajające z wodą.
  2) Metodyka nauczania pływania stylem grzbietowym.
  Zajęcia poprowadzone będą dla uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach przez trenerów pływania Zofię Pietraszek, Dorotę Kośną i Tomasza Kośnego.
  Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie obuwia zmiennego (klapki). Chęć udziału w obserwowaniu lekcji można zgłaszać pod nr telefonu 41/3323203 lub bezpośrednio doradcy metodycznemu na adres z-pietraszek@wp.pl do poniedziałku 26.09.2011 r.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  - mgr Zofia Pietraszek

   

  Lekcje otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na lekcje otwarte z zakresu metodyki nauczania gry w bilard. Zajęcia odbędą się w dniu 22 X 2011 (sobota) o godz.10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 15
  Tematy zajęć:
  1) Historia gry w bilard. Sylwetka przy stole i technika trzymania kija.
  2) Metodyka nauczania uderzenia centralnego.
  3) Przepisy gry w podstawowe odmiany - 8 bil, 9 bil, 14/1 bil
  Zajęcia poprowadzi mgr Marek Kołodziejczyk. Zajęcia są nieodpłatne. Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenia udziału w zajęciach do dnie 21 paŸdziernika do sekretariatu SODMiDN pod nr tel. 41 332 32 03- ilość miejsc ograniczona. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie obuwia sportowego.

  Nauczyciel doradca metodyczny mgr Zofia Pietraszek

  Lekcja otwarta z technologii informacyjnej (szczegóły ...)

  Nauczyciel doradca metodyczny informatyki Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki na lekcję otwartą "Adresowanie względne i bezwzględne".
  Lekcja odbędzie się 21.11.2011 r. w godz. 11:05-11:50, w I Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Ściegiennego 15
  Zajęcia poprowadzi nauczyciel Grzegorz Dziwoń.

  Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli.

  Nauczyciel doradca metodyczny
  informatyki
  - mgr Monika Zawadzka-Chłopek

   

  Lekcja otwarta dla nauczycieli fizyki (szczegóły ...)

  Zapraszay nauczycieli fizyki na lekcję otwartą z astronomii w kl. II - "Zimowe niebo. Obiekty astronomiczne widoczne nad naszą szkołą"
  Lekcja odbędzie się 21.12.11 r. w godzinach 15.30-16:15 w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach w, ul. Ściegiennego 15
  Zajęcia poprowadzi nauczyciel fizyki Grzegorz Dziwoń.
  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.