Warunki biotopowe a bioróżnorodność botaniczna w ekosystemach wodnych i lądowych

Nauczyciel doradca metodyczny biologii Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zaprasza nauczycieli biologii w gimnazjum na otwarte zajęcia terenowe :

„Warunki biotopowe a bioróżnorodność botaniczna
w ekosystemach wodnych i lądowych”

 

 Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 12 maja (wtorek) w godz. 9:00-13:00 w lesie na Stadionie i nad rzeką Silnicą.

Zbiórka zainteresowanych i uczestników zajęć w budynku I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach ul. Rzeczna 2.

Przebieg zajęć terenowych:

  • Życie rafy koralowej /budynek I OLA/
  • Botaniczna i hydrologiczna analiza wód rzeki Silnicy
  • Botaniczny przegląd gatunków dna lasu
  • Warunki glebowe w ekosystemie lasu/profil glebowy, pH podłoża/
Kategoria: 
Biologia