Jak pracować z uczniem zdolnym?

Samorządowy Ośrodek  Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Kielcach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach zapraszają  nauczycieli świetlic na zajęcia otwarte, które odbędą  się w dniu 8 grudnia 2015r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul  Leszczyńska 8 na temat:

Jak pracować z uczniem zdolnym?

Zaplanowano także zajęcia metodyczne dla nauczycieli.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka