Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Stanisław August Poniatowski poświęcił państwo, aby uratować naród?

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego i historii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego i historii na lekcję otwartą:

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Stanisław August Poniatowski poświęcił państwo, aby uratować naród?

Lekcja odbędzie się 16 października 2018 r. w sali 27 w godz. 11.50-13.30 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9.

Lekcję uwzględniającą korelację miedzyprzedmiotową treści podstawy programowej z języka polskiego i historii dotyczących polskiego oświecenia poprowadzą nauczyciele Elżbieta Sobierajska i Dorota Batóg.

Spotkanie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia 15 października 2018 r.  numer telefonu: 41 36 76 726

 

Kategoria: 
Historia
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe