Lekcja otwarta: "Niedziela - czas na refleksję"

W dniu 27.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 13 o godzinie 10.35 w sali 204 odbędzie się lekcja otwarta z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzona przez Barbarę Czarnecką. Temat lekcji wychowawczej: "Niedziela - czas na refleksję".

Zapraszamy serdecznie.
 

 
 
Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka